مرکز تماس

تنها مرکز تماس کاملا کدباز سیستم های تلفنی با امکانات بیشمار

سیستم تلفنی بسیار پیشرفته

تمامی امکانات پیشرفته تلفنی روز دنیا. صف انتظار، منوی منشی، انتقال مکالمه، شنود مکالمه و ...

ارتباط بین شعب

با بهره گیری از قدرت تکنولوژی ویپ شعب شرکت خود را یکپارچه کنید و یا کارکنان راه دور داشته باشید.

گزارشات کامل تلفنی

انواع گزارشات کاربری در خصوص علمکرد کاربران و سیستم تلفنی

فکس سرور

یک فکس سرور نرم افزاری پر قدرت با امکان تعریف بیشمار دستگاه فکس

پیام فوری

یک سرور پیام رسان پرقدرت برای ارسال پیام و فایل بین پرسنل شرکت