18-5 : دسترسي به بوق داخلي از بيرون (DISA)

مقصد تماس DISA زماني کاربرد دارد که لازم است براي تماس گيرنده يک خط آزاد (بوق آزاد) از PBX اختصاص يابد. با داشتن بوق آزاد، تماس گيرنده قادر خواهد بود تمام مواردي که براي endpoint هاي VoIP قابل دسترس هستند، مورد استفاده قرار دهد. به اين معنا که تماس گيرنده راه دور داراي بوق آزاد، […]

توضیحات بیشتر

17-5 : تماس برگشتي (‍Call Back)

تماس برگشتي (callback) به مقصد تماسي اطلاق مي شود که تماس گيرنده (caller) را فوراً قطع کرده و با او مجدداً از طريق سيستم تماس گرفته مي شود، سپس مکالمه به مقصد تماس (call target) ديگري انتقال مي يابد. اين نوع تماس اکثراً در مواقعي کاربرد دارد که تماس گيرنده راه دور دسترسي به نقاط […]

توضیحات بیشتر

16-5 : اعلان‌ صوتي (Announcement)

گاهي اوقات نياز است شما در بخشي از سيستم تلفني پيامي را براي تماس‌گيرنده پخش نماييد، مثلا مي‌خواهيد بر روي منوي منشي اگر كسي عدد 8 را زد آدرس براي وي پخش شود، يا منشي ها بتوانند با انتقال تماس به يك شماره آدرس يا پيام خاصي براي تماس گيرنده پخش شود، براي اين منظور […]

توضیحات بیشتر

15-5 : ارسال گروه پیام صوتی (Voicemail Blasting)

گاهی اوقات نیاز است که یک پیام خاصی را برای گروهی از کاربران ارسال نمایید، این ویژگی ایزابل، این امکان را به شما می دهد تا همانند صندوق صوتی (Voicemail)    پیامی برای یک شماره بگزارید اما آن شماره پیام را برای گروهی از صندوق های صوتی ارسال نمایید، با مشاهده جزئیات این قسمت بهتر متوجه […]

توضیحات بیشتر

14-5 : صف انتظار (Queue)

1-14-5 : صف چیست ؟ مفهوم صف در مركز تماس‌ها همانند معني آن در زندگي روزمره است، هرگاه درخواست‌هاي شما بيشتر از منابع و يا همان سرويس دهندگان شما شوند شما براي نگهداري درخواست‌ها و نوبت دهي به آنها نياز به صف داريد، به طور ساده تر در مركز تماس هرگاه بخواهيد با تعدادي محدود […]

توضیحات بیشتر

13-5 : گروه پاسخگو (Ring Group)

گروه پاسخگو، گروهي از داخلي‌ها هستند که همزمان به ازاي تماس‌هاي که از بيرون (External incoming calls) صورت مي‌گيرد، زنگ مي‌خورند. شما مي‌توانيد شماره‌ي موبايل خود را نيز در صورت نياز به اين گروه اضافه کنيد (دقت کنيد براي اينکه گوشي شما زنگ بخورد بايد پيش از آن،‌مسير و ترانک مناسب را برايش ايجاد کرده […]

توضیحات بیشتر

12-5 : منوي منشي ديجيتال (Digital Receptionist)

معمولا  Interactive Voice Response (IVR)  به منوي منشي ديجيتال اطلاق مي گردد. يکIVR  پيامي که قبلاً ضبط شده را براي تماس گيرنده پخش کرده و از وي درخواست کليدي از تلفن براي اتصالش با سازمان، گروه کاري، شخص و … مي‌نمايد. سپس سيستم IVR تماس را به مقصد مورد نظر هدايت مي نمايد.‌، IVR هر […]

توضیحات بیشتر

11-5 : مقاصد نهايي (Final Destinations)

هر تماسي، از هر ترانكي كه به استريسك وارد مي‌شود مبايست مقصدي براي هدايت به آن توسط استريسك داشته باشد، به اين مقاصد Final Destinations گفته مي‌شود، اين مقاصد مي‌توانند از يك داخلي ساده تا يك IVR‌ تو در تو و يا يك برنامه نوشته توسط شما باشد، در اين بخش به معرفي برخي از […]

توضیحات بیشتر

10-5 : ضبط يا ارسال فايل‌ صوتي (System Recording)

بخشي در ایزابل  وجود دارد كه مي توان از طريق آن فايل صوتي به سيستم اضافه نمود و در منو‌ها و قابليت هاي مختلف سيستم از آنها استفاده كرد، اين بخش در “مركز تلفن”، “تنظيمات سيستم تلفني”،  منوي “ضبط يا ارسال فايل‌ صوتي” “System Recorings” قرار دارد. شما به صورت مي توانيد به سيستم تلفني […]

توضیحات بیشتر

9-5 : شرايط زماني پاسخگويي (Time Conditions)

اين وي‍ژگي براي اين منظور به كار مي رود كه شما بتوانيد براي تماس‌هاي ورودي به سيستم در زمان‌هاي متفاوت الگو‌هاي متفاوتي را به كار ببريد، به طور مثال شما مي‌خواهيد در زمان ساعت كاري IVR شماره 1 و در زمان تعطيلي شركت IVR‌ شماره 2 با الگوريتمي متفاوت پاسخگوي سيستم باشند. براي به كارگيري […]

توضیحات بیشتر