فكس (Fax Server)

همانطور كه مي دانيد ایزابل داراي يه فكس سرور خوب و قوي براي ارسال و دريافت فكس هاست، اين فكس سرور از نرم‌افزار كدبار Hylafax براي اين منظور استفاده مي كند، ایزابل مي‌تواند فكس‌ها را از ورودي‌هاي متفاوت همچون ترانك‌هاي IAX,SIP,ZAP دريافت كند. 1-6 : تعريف داخلي IAX در اولين قدم بايد يك داخلي IAX […]

توضیحات بیشتر